Kvalita a inovácia, ktoré ukazujú smerovanie budúcnosti

Radové panely z vláknového kompozitu sú ponúkané v mnohých triedach zaťaženia a pokrývajú veľkú oblasť rozličných konštrukčných dĺžok. Zvyčajné kryty z liatiny a betónu tak možno ľahšie nahradiť. Kryty z vláknového kompozitu, navrhnuté ako bezúdržbový výrobok, umožňujú dobrý a bezpečný prístup ku komplexu zariadenia. Sú ľahké, odolné voči vplyvom počasia a majú vysokú zaťažiteľnosť.

Jednoduchý prístup pre prevádzkovateľa

Jenou z hlavných požiadaviek je možnosť ľahkého prístupu pre prevádzkovateľa, ktorý musí pravidelne zostupovať do kanalizačnej šachty. Šachty mávajú odlišné rozmery a sú z betónu. Vďaka jednoduchosti montáže možno kryty z vláknového kompozitu posadiť priamo na existujúcu šachtu, t. z. odpadá nákladné vybúranie a opätovné vytvorenie betónového rámu.

Priemyselné prevádzky, chemické parky, prístavy alebo športoviská: Prístupy k podzemnej infraštruktúre nachádzame všade. Správna voľba materiálu má veľký význam nielen vzhľadom na jeho funkčné aspekty. Má významnú rolu aj v súvislosti s otázkami vzhľadu a dizajnu. Modernými produktovými riešeniami z plastu zosilneného sklenenými vláknami umožňujú spájať funkciu s tvarovým riešením.

Ďalšie výhody

 • Vyrobené podľa špecifických požiadaviek zákazníka
 • Bezúdržbový výrobok – nekorodujúci a odolný voči UV žiareniu
 • Nekovové znamená neatraktívne pre ‚odnos‘ do zberných surovín
 • Priepustnosť pre WIFI vlny pre komunikaciu s príp. monitorovacím zariadením umiestneným pod panelom
 • Vinikajúci isolátor pri vysokých teplotách
 • Inštalácia vo vlastnom ráme alebo priamo na existujúcich štruktúrach

Systém radového/plošného krytu umožňuje flexibilné otváranie krytov

Panely z vláknového kompozitu sú ľahké, odolné voči vplyvom počasia a majú vysokú zaťažiteľnosť. Po zapracovaní technickej živice počas výrobného procesu sa z každého krytu stáva monolitický výrobok z vláknového kompozitu so špičkovými technickými vlastnosťami.

Jednotlivé kryty dokážu obslúžiť dve osoby, bez ťažkého páčiaceho náradia alebo ďalších teleskopických vzpier. Niekedy, v závislosti od individuálnej konštrukčnej dĺžky, na to stačí dokonca iba jedna osoba.

Odolnosť voči korózii

Korozívne vlastnosti metánu spôsobujú poškodenie pôvodných oceľových krytov. Kompozitné panely sú vďaka svojej štruktúre odolné voči hrdzaveniu. Okrem toho nereagujú na chemicky agresívne plyny. Panely z kompozitu sú veľmi dobrou alternatívou k bežným krytom z liatiny alebe betónu.Viac informácií a ďalšie možnosti nájdete na stránke Fibrelite (EN) »

Kompozitné panely sa môžu pokladať do betónových prefabrikátov, alebo do kovových rámov

Vkladanie kompozitneho panelu
Vkladanie kompozitneho panelu

Vyrobíme a dodáme panely podľa Vášho zadania. Zašlite nám dopyt s nasledovnými údajmi:

 • Šírka a dľžka
 • Kategória záťaže
 • Farba,  firemné logo (ak iná ako čierna)
 • Uložené bez rámu alebo do rámu
 • Voľne položené / upevnené skrutkou / uzamknuteľné
 • Iné požiadavky, alebo výkres celkovej plochy na zakrytie
Rozmery panelu