Tlačové správy

Kryty vo farbách RAL do elektrárne


Kryty šácht vo farbách podľa vzorkovníka RAL
Zákazník mal rozhodujúcu požiadavku, aby kryty šácht boli zladené s okolitým podkladom. Kryty z vláknového kompozitu možno vyrábať v mnohých farebných odtieňoch. Počas výroby sa do granulátu primiešajú pigmenty, aby sa zabezpečilo, že farebne je upravený nielen povrch krytu, ale celý kryt ako taký. Okrem toho možno do neho zapracovať firemné logo, čo zvyšuje univerzálnosť použitia krytov z vláknového kompozitu.

Ako možno vidno na obrázkoch vedľa, betónové kryty s únavou materiálu, trhlinami a lomami už dávno nielen prekročili dobu svojej životnosti, ale prestavujú aj zdroj nebezpečenstva. V prípade použitia nehrdzavejúcich, protišmykových a neskutočne stabilných krytov z vláknového kompozitu všetky tieto riziká patria minulosti.

V druhom stavebnom úseku boli na dĺžke 7,65 m zvolené kryty z vláknového kompozitu s rozmerom s dĺžkou 1 350 mm v triede zaťaženia D 400. Kryty sa nachádzajú v zóne vstupu do kotolne, cez ktorú cez zhrnovacie dvere pravidelne vchádzajú a vychádzajú nákladné autá.

V tomto prípade boli potrebné kryty, ktoré dopĺňajú existujúci, farebný podklad.

Stručný prehľad výhod

  • nižšia hmotnosť pri otváraní a manipulovaní krytov
  • kryty môžu poľahky odstrániť dve osoby, aj keď spĺňajú požiadavky vysokej triedy zaťažiteľnosti
  • odolnosť voči korózii
  • kryty sú nekovové, takže v zberných surovinách sú bezcenné