Tlačové správy

Kryty z vláknového kompozitu pre priemyselnú čističku v Antarktíde


Ľahké radové kryty z vláknového kompozitu na špeciálnej čističke v Antarktíde
S cieľom zabezpečiť dobrú prístupnosť má byť špeciálny systém čističky odpadovej vody v Antarktíde opatrený ľahkými krytmi. Vďaka svojim mnohostranným možnostiam použitia boli zvolené kryty z vláknového kompozitu.

Vznikajúca čierna a sivá voda sa upravuje čistiacim procesom v zariadení a následne sa vypúšťa do morskej vody. Znečistená voda vzniká nielen v priemyselnom zariadení, ale aj v sanitárnej zóne, práčovni a vo veľkokuchyni. Podľa požiadaviek vedenia stavby bolo potrebné, kryty odkaľovacích nádrží vyrobiť presne na mieru. Takto bolo možné využiť výhodu výroby na mieru, ktorú ponúkajú kryty z vláknového kompozitu.

Prístup k nádržiam je sťažený drsnými podmienkami okolia v Antarktíde a uľahčuje ho použitie krytov z vláknového kompozitu. Tie okrem toho ponúkajú aj bezproblémovú manipuláciu a tým ďalšiu bezpečnosť. Spočiatku to bolo veľmi ťažké, nájsť kryt s potrebnými tepelnoizolačnými vlastnosťami, odolné voči korózii a extrémnemu kolísaniu teploty – práve tieto výhody ponúkajú kryty z vláknového kompozitu. Pretože v rámci kontroly, či zariadenie spoľahlivo pracuje, musia byť kryty pravidelne vyberané.

Kvalita a inovácia, ktoré ukazujú smerovanie budúcnosti
Radové kryty z vláknového kompozitu sú ponúkané v mnohých triedach zaťaženia a pokrývajú veľkú oblasť rozličných konštrukčných dĺžok. Zvyčajné kryty z liatiny a betónu tak možno ľahšie nahradiť. Kryty z vláknového kompozitu, navrhnuté ako bezúdržbový výrobok, umožňujú dobrý a bezpečný prístup ku komplexu zariadenia. Sú ľahké, odolné voči vplyvom počasia a majú vysokú zaťažiteľnosť.

Po zapracovaní technickej živice počas výrobného procesu sa z každého krytu stáva monolitický výrobok z vláknového kompozitu so špičkovými technickými vlastnosťami.