Tlačové správy

Plošné pokrytie retenčnej nádrže protišmykovými poklopmi


Plošný kryt z vláknového kompozitu na zakrytie „otvorenej“ dažďovej retenčnej nádrže v obytnej oblasti
Ľahký prístup pre prevádzkovateľa

Hlavná výzva v rámci istého protipovodňového opatrenia spočívala v tom, umožniť prevádzkovateľovi úplnú a ľahkú možnosť prístupu k retenčnej nádrži, aby v nej bolo možné o. i. pravidelne kontrolovať hladinu zrážkovej vody.

Šachtový priestor je široký 3 metre a dlhý 13 metrov. Náročnosť tejto konštrukcie spočívala v tom, že presne nad stredom šachty prechádza oceľový nosník. Kryty pre toto zariadenie boli v súčinnosti s inžinierskou kanceláriou vyvinuté v najkratšom možnom čase.

Kryty šácht sa nachádzajú v obytnej oblasti. Bezpečnosť pre chodcov zaručuje protišmykový povrch podľa štandardov DIN 51097 a DIN 51130.

Systém radového/plošného krytu umožňuje flexibilné otváranie krytov
Kryty z vláknového kompozitu sú ľahké, odolné voči vplyvom počasia a majú vysokú zaťažiteľnosť. Po zapracovaní technickej živice počas výrobného procesu sa z každého krytu stáva monolitický výrobok z vláknového kompozitu so špičkovými technickými vlastnosťami.

Tento systém radových plošných krytov má tú výhodu, že dovoľuje otvoriť iba kryty v neobsadenej oblasti.

Jednotlivé kryty dokážu obslúžiť dve osoby, bez ťažkého páčiaceho náradia alebo ďalších teleskopických vzpier. Niekedy, v závislosti od individuálnej konštrukčnej dĺžky, na to stačí dokonca iba jedna osoba.

Výhody krytov z vláknového kompozitu

  • špecifické riešenia zákazníka
  • bezúdržbový výrobok – nekorodujúci a odolný voči UV žiareniu
  • vylepšené zdravotné a bezpečnostné aspekty