Projects

Istenie

Princíp

Páka na manipuláciu

Páka na manipuláciu

Farebne kompozitne poklopy

Farebné prevedenia

Kompozitny poklop KHK zeleny

Kompozitný poklop – zelený

Odolnost poklopu KHK

Tvrdosť lietadlo

KHK kompozitne poklopy

Rôzne veľkosti a tvary

Kompozity poklop KHK modry

Manipulácia s poklopom

Kompozitny poklop cierny

Poklop s otvormi

Poklop KHK

Napojenie poklopv