Tlačové správy

Výmena krytov trafostanice


Plošné kryty z vláknového kompozitu pre existujúcu káblovú šachtu


Na mieste sa nachádzala stropná doska so zabetónovaným oceľobetónovým krytom. Pre miestne danosti nebolo možné vymeniť stropnú dosku za ľahší kryt. Existujúce kryty pre svoju hmotnosť cca 200 kg nebolo možné zdvihnúť, resp. iba veľmi prácne.

Po porade priamo na mieste bolo rozhodnuté, že v záujme hospodárnosti budú použité radové kryty Fibrelite. Pritom bolo možné aj naďalej využívať existujúci rám. Bola vstavaná spodná konštrukcia, ktorá kompenzovala výškový rozdiel medzi krytmi z vláknového kompozitu a pôvodnými existujúcimi krytmi.

Kryty z vláknového kompozitu boli vyvinuté práve pre takéto špeciálne oblasti použitia. Hlavnými požiadavkami boli možnosť ľahkého prístupu pre prevádzkovateľa, ktorý musí pravidelne zostupovať do káblovej šachty. Vďaka jednoduchosti svojej montáže bolo možné integrovať kryty z vláknového kompozitu priamo do existujúceho rámu šachty, t. z. odpadá nákladné vybúranie a opätovné vytvorenie betónového rámu resp. rámu na kryt šachty.