Tlačové správy

Koniec problému s koróziou kovových poklopov


Nehrdzavejúce kryty z vláknového kompozitu

Korozívne vlastnosti metánu spôsobili silné napadnutie a poškodenie pôvodných nainštalovaných oceľových krytov. Kryty z vláknového kompozitu sú vďaka svojej štruktúre z vláknového kompozitu odolné voči hrdzaveniu. Okrem toho iba málo reagujú na chemicky agresívne plyny. Kryty z vláknového kompozitu sú tak veľmi dobrou alternatívou k bežným krytom.

Jednoduchý prístup pre prevádzkovateľa

Práve pre takého špeciálne oblasti použitia boli vyvinuté kryty z vláknového kompozitu. Jenou z hlavných požiadaviek bola možnosť ľahkého prístupu pre prevádzkovateľa, ktorý musí pravidelne zostupovať do kanalizačnej šachty. Šachty mávajú odlišné rozmery a sú z betónu. Vďaka jednoduchosti montáže možno kryty z vláknového kompozitu posadiť priamo na existujúcu šachtu, t. z. odpadá nákladné vybúranie a opätovné vytvorenie betónového rámu.

Kryty z vláknového kompozitu pre vedúcu angl. spoločnosť na likvidáciu odpadu

V súčinnosti s inžinierskou kanceláriou boli kryty pre toto zariadenie vyvinuté v najkratšom možnom čase. Bezpečnosť pre chodcov zaručuje protišmykový povrch podľa štandardov DIN 51097 a DIN 51130.

Kryty z vláknového kompozitu, navrhnuté ako bezúdržbový výrobok, umožňujú jednoduchý a bezpečný prístup ku komplexu zariadenia. Sú ľahké, odolné voči vplyvom počasia a majú vysokú zaťažiteľnosť. Po zapracovaní technickej živice počas výrobného procesu sa z každého krytu stáva monolitický výrobok z vláknového kompozitu so špičkovými technickými vlastnosťami.