Referencie a príklady použitia

Rekonštrukcia mostu

Kryty šácht Fibrelite z vláknového kompozitného materiálu triedy B125, vodotesné voči povrchovej vode, svetlá šírka 760 x 760 mm a 1400 x 700 mm

V prípade tohto objektu spoločnosť pre inžinierske stavby vypísala kryty šácht v ušľachtilej oceli. Ako alternatívu sme ponúkli naše kryty z vláknového kompozitu s hliníkovým rámom. Na základe rovnocennosti a ďalších vlastností, ako sú nehrdzavenie, vodotesnosť […]


Výmena krytov trafostanice

Plošné kryty z vláknového kompozitu pre existujúcu káblovú šachtu

Na mieste sa nachádzala stropná doska so zabetónovaným oceľobetónovým krytom. Pre miestne danosti nebolo možné vymeniť stropnú dosku za ľahší kryt. Existujúce kryty pre svoju hmotnosť cca 200 kg nebolo možné zdvihnúť, resp. iba veľmi prácne.
Po porade priamo na mieste bolo rozhodnuté, že v záujme hospodárnosti budú použité radové kryty Fibrelite. Pritom […]


Kryty vo farbách RAL do elektrárne

Kryty šácht vo farbách podľa vzorkovníka RAL
Zákazník mal rozhodujúcu požiadavku, aby kryty šácht boli zladené s okolitým podkladom. Kryty z vláknového kompozitu možno vyrábať v mnohých farebných odtieňoch. Počas výroby sa do granulátu primiešajú pigmenty, aby sa zabezpečilo, že farebne je upravený nielen povrch krytu, ale celý kryt ako taký. Okrem toho možno do neho zapracovať firemné logo, čo zvyšuje univerzálnosť použitia […]


Kryty z vláknového kompozitu pre priemyselnú čističku v Antarktíde

Ľahké radové kryty z vláknového kompozitu na špeciálnej čističke v Antarktíde
S cieľom zabezpečiť dobrú prístupnosť má byť špeciálny systém čističky odpadovej vody v Antarktíde opatrený ľahkými krytmi. Vďaka svojim mnohostranným možnostiam použitia boli zvolené kryty z vláknového kompozitu.
Vznikajúca čierna a sivá voda sa upravuje čistiacim procesom v zariadení a následne sa vypúšťa do morskej vody. Znečistená voda vzniká nielen v priemyselnom zariadení, ale aj v sanitárnej […]


Plošné pokrytie retenčnej nádrže protišmykovými poklopmi

Plošný kryt z vláknového kompozitu na zakrytie „otvorenej“ dažďovej retenčnej nádrže v obytnej oblasti
Ľahký prístup pre prevádzkovateľa
Hlavná výzva v rámci istého protipovodňového opatrenia spočívala v tom, umožniť prevádzkovateľovi úplnú a ľahkú možnosť prístupu k retenčnej nádrži, aby v nej bolo možné o. i. pravidelne kontrolovať hladinu zrážkovej vody.
Šachtový priestor je široký 3 metre a dlhý 13 metrov. Náročnosť tejto konštrukcie spočívala v tom, že presne nad stredom […]


Koniec problému s koróziou kovových poklopov

Nehrdzavejúce kryty z vláknového kompozitu
Korozívne vlastnosti metánu spôsobili silné napadnutie a poškodenie pôvodných nainštalovaných oceľových krytov. Kryty z vláknového kompozitu sú vďaka svojej štruktúre z vláknového kompozitu odolné voči hrdzaveniu. Okrem toho iba málo reagujú na chemicky agresívne plyny. Kryty z vláknového kompozitu sú tak veľmi dobrou alternatívou k bežným krytom.
Jednoduchý prístup pre prevádzkovateľa
Práve pre takého špeciálne oblasti použitia […]