Tlačové správy

Rekonštrukcia mostu


Kryty šácht Fibrelite z vláknového kompozitného materiálu triedy B125, vodotesné voči povrchovej vode, svetlá šírka 760 x 760 mm a 1400 x 700 mm


V prípade tohto objektu spoločnosť pre inžinierske stavby vypísala kryty šácht v ušľachtilej oceli. Ako alternatívu sme ponúkli naše kryty z vláknového kompozitu s hliníkovým rámom. Na základe rovnocennosti a ďalších vlastností, ako sú nehrdzavenie, vodotesnosť voči povrchovej vode a pachotesnosť, jednoduchá manipulácia a aj vďaka úspore nákladov boli napokon pre túto zakázku vybrané kryty Fibrelite.

Úspora nákladov – Kryty z vláknového kompozitu voči alternatívnym krytom z ušľachtilej ocele V2A 1.4301 cca 20 %.